مجلات و کتب

دکتورعنایت الله شهرانی

drshahrani@jame-ghor.com

0016496564

 • 2019-05-27مؤسس شعبۀ تیاتر در فاکولتۀ

  در یکی از صفحات اجتماعی ( فیسبوک ) مناقشۀ  ومناظره  جوانان  محترم  و آگاه وطن در بارۀ اینکه شعبۀ تیاترفاکولتۀ هنرهای زیبا را که تأسیس کرده است٬ آغاز گردید. یکیمیگفت

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-14نخستین کتاب درباره جنبش مشر

  در این اواخر بعضی  اشخاصـیکه  در خصوص  مغشوش  ساختن  تاریخ  کشور عزیز ما  افغانستان دست  میزنند٬ در حقیقت آنها به بیگانگانیکه  نمیخواهند در  کنار  شان  تاریح  افغ

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-20این مضمون در سایت پوهنتون ک

  تاریخچۀ هنرهای زیبا: «اگرچه بخش هنرهای زیبا در افغانستان به مشکلات زیادی در رژیم های گذشته و جنگهای داخلی روبرو بوده خوشبختانه دریک دهه اخیر هنر توانسته است جایگاهش

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25اتــحــــــــاد یگانه راه

    چو خود کردند راز خویشتن فاش          عراقی را چرا بدنام کردند به آقای ضیأ باری بهاری و شُرکای ایشان! مقاله ای را که گویا بر بطلان نوشته اینجانب درباره مرحوم طاهر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-25یــــادی از گذشته هــــای ف

    جای خوشی ومسرت است که اینک با لطف پرورد گارعالمیان ، فاکولتۀ هنرهای زیبا دردردانشگاه کابل درقطارسایرفاکولته ها اخذ موقع نموده است ، وشنیده میشود که استادان صاحب

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه