مجلات و کتب

آگهی

Jame Ghor

17Apr2017 08:18AM
آغاز کار دو پروژه به ارزش بیش از 7 ملیون افغانی در ولایت غور

سنگ تهداب دو پروژه انکشافی به ارزش (۷۲۴۰۰۰۰) افغانی در میدان بره خانه مربوط فیروزکوه، مرکز ولایت غور، گذاشته شد.

این پروژه ها شامل دو دیوار استنادی به امتداد ۵۰۰ متر و یک پایه پلچک بطول ۶ متر از بودجه برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات اعمار میگردد.

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که با بهره برداری از این پروژه ها ۴۵۰ فامیل از خطرات سیلاب های موسومی مصئون خواهند شد.

کرام الدین رضا زاده وکیل پارلمان و مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات و دفتر برنامه انسجام ساحوی در غور ضمن ارایه معلومات در مورد این پروژه ها به مردم از زمینه کاریابی، شفافیت درتطبیق پروژه ها و سهم گیری مردم صحبت نموده از آنان خواست تادر اعمار این پروژه ها با انجنیران همکاری نمایند.

قابل ذکر است که برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات در سال روان نخستین پروژه های انکشافی را تهداب گذاری نمود.

یکشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۶ برابر است با ۱۶ اپریل ۲۰۱۷

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه