مجلات و کتب

آگهی

30-04-2018

Jame Ghor

آغاز کار ساختمان اداری تلویزیون ملی غور، به هزینه ۹ میلیون افغانی
30-04-2018

Jame Ghor

آغاز کار ساختمان اداری تلویزیون ملی غور، به هزینه ۹ میلیون افغانی
به ارزش بیش از ۹،۵ میلیون افغانی، کار ساختمان اداری تلویزیون ملی غور، در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، آغاز شد.
علاوالدین محمدی،‌ آمر رادیو تلویزیون ملی غور می‌گوید که این ساختمان در یک منزل به طور پخته و اساسی به کمک مالی کشور هندوستان، اعمار میگردد.
آقای محمدی می گوید که با تکمیل شدن کار این ساختمان، مشکلات نبود مکان رفع و کیفیت نشرات این رسانه نیز بهبود خواهد یافت.
 
دوشنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۳۰ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه