09-09-2017

Jame Ghor

از شانزدهمین سالگرد قهرمان ملی در فیروزکوه گرامیداشت شد
09-09-2017

Jame Ghor

از شانزدهمین سالگرد قهرمان ملی در فیروزکوه گرامیداشت شد

از شانزدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در محفل با شکوهی باحضور سران جهادی، مسئولین اداره محلی، بزرگان قوم، مسئولین نهاد های امنیتی، جوانان وباشنده گان غور درسالن کنفرانس های مقام ولایت گرامیداشتبعمل آمد.


شنبه ۱۸ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۹ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی