25-03-2019

Jame Ghor

افراد مسلح در فیروزکوه، ۹۹۰ هزار افغانی پول یک موسسه را به سرقت بردند
25-03-2019

Jame Ghor

افراد مسلح در فیروزکوه، ۹۹۰ هزار افغانی پول یک موسسه را به سرقت بردند
بعد از چاشت روز دوشنبه، افراد مسلح وارد دفتر مرکزی موسسه CHA در شهر فیروزکوه شدند و مبلغ ۹۹۰ هزار افغانی با ۷ تلیفون همراه را دزدیدند. دفتر این موسسه در نزدیک یک پاسگاه پولیس در ناحیه دوم شهر فیروزکوه، موقعیت دارد. داکتر فهیم دلاور، سرپرست دفتر CHA غور به می گوید، افراد مسلح ناشناس پس از چاشت امروز وارد یکی از محلات کاری این دفتر در مرکز این ولایت شدند و مبلغ ۹۹۰ هزار افغانی پول نقد با ۷ پایه تلیفن را باخود برده اند. آقای دلاور می گوید که این افراد با استفاده از نام کارمندان امنیت ملی این ولایت دست به چنین کار زده اند. به گفته وی این پول از برنامه واش "حفظ الصحه و آب" این دفتر بود که برای افراد فقیر وبی بضاعت ولسوالی های این ولایت توزیع می گردید. گفته میشود که افراد مسلح حین وارد شدن به این دفتر چند نفر کارمند را بسته و پول نقد و تلیفن ها را با خود برده اند. این درحالیست که روز گذشته نیز افراد مسلح ناشناس بر پاسگاه امنیتی دره قاضی در این محل تیر اندازی کردند که درنتیجه آن یک تن زخم برداشت. دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ نویدالله پژواک وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی