16-12-2018

Jame Ghor

افراد مسلح یک داکتر را در غور زخمی نمود
16-12-2018

Jame Ghor

افراد مسلح یک داکتر را در غور زخمی نمود


افراد مسلح ناشناس شام روز یکشنبه (۲۵ قوس ۹۷) داکتر نور محمد مهربان، موظف در کلینیک محبس غور را با فیر گلوله زخمی نمود.
شاهدان عینی می گویند که داکتر مهربان در دروازه حویلی اش هدف قرار گرفت.
داکتران شفاخانه ولایتی غور می گویند که وضعیت صحی آقای مهربان خوب است.

افراد مسلح یک داکتر را در غور زخمی نمود

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی