مجلات و کتب

آگهی

27-04-2018

Jame Ghor

افراد مسلح یک غیر نظامی را در ولسوالی لعل و سرجنگل غور کشتند
27-04-2018

Jame Ghor

افراد مسلح یک غیر نظامی را در ولسوالی لعل و سرجنگل غور کشتند
افراد مسلح ناشناس روز گذشته یک غیر نظامی را در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور بقتل رساند.
اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور می گوید که این فرد توسط ۳ تن تفنگدار در قریه دهن تکه غال آن ولسوالی کشته شد.
 
 
جمعه ۷ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۲۷ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه