20-08-2019

Jame Ghor

انفجار ماین در غور بشمول یک‌کودک جان دو تن را گرفت
20-08-2019

Jame Ghor

انفجار ماین در غور بشمول یک‌کودک جان دو تن را گرفت

 

انفجار ماین کنار جاده در منطقه " غنده سنگ" بره خانه جان یک‌کودک ۸ ماهه و یک مرد را گرفت و یک زن را زخمی کرد.
گفته میشود که جان باخته های این رویداد باشنده گان ولسوالی دولینه هستند که می خواستند با موتر سایکل به هرات بروند.

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸ برابر است با ۲۰ اگست ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی