27-04-2019

Jame Ghor

برای معترضان که اجساد نیروهای امنیتی را حمل میکردند، اجازه ورد به مقام ولایت داده نشد
27-04-2019

Jame Ghor

برای معترضان که اجساد نیروهای امنیتی را حمل میکردند، اجازه ورد به مقام ولایت داده نشد
شماری از شهروندان فیروزکوه، مرکز ولایت غور، در اعتراض به کشته و زخمی شدن بیش از ده تن از نیروهای امنیتی در فیروزکوه، اجساد سربازان را به دروازه مقام ولایت بردند، اما مقام های اداره محلی با بسته نمودن دروازه های دخولی، حاضر به گفتگو با آنان نشدند. نیروهای امنیتی شب گذشته در نبرد با طالبان در پوسته بند باین کشته شدند، شماری زخم برداشتند و تعدادی هم نا درک هستند. داکتران شفاخانه ولایتی غور می گویند که تا اکنون ۹ کشته و ۵ زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. از سوی هم گفته میشود که طیاره بی سرنشین وسایط نیروهای امنیتی را که شب گذشته بدست طالبان افتیده بود، هدف قرار داده که بشمول مولوی قدیر باشنده قریه برخول ولسوالی دولینه ۴ تن دیگر این گروه کشته شدند. شنبه ۷ ثور ۱۳۹۸ برابر است با ۲۷ اپریل ۲۰۱۹ نویدالله پژواک وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی