10-02-2019

Jame Ghor

برگزاری مراسم فاتحه خوانی به مناسبت درگذشت داکتر ملکزاده در فیروزکوه
10-02-2019

Jame Ghor

برگزاری مراسم فاتحه خوانی به مناسبت درگذشت داکتر ملکزاده در فیروزکوه
هزاران تن از شهروندان غور بشمول مقام های اداره محلی در مراسم اتحاف دعا به روح داکتر محمد ابراهیم ملکزاده، نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان، اشتراک نموده و به ارواج مرحوم طلب مغفرت نمودند. حبیب الله رادمنش، معاون مقام ولایت، داکتر محمد ابراهیم ملک زاده را یک شخصیت بی بدیل عنوان نمود و نبود شانرا یک ضایعه بزرګ دانسته و از مردم غور خواست با انتخاب فرد دلسوز راهش را زنده نگهدارند.
در همین حال چند از اشتراک کننده گان مراسم فاتحه خوانی، مرحوم ملک زاده را شخص متین، استوار و مقاومت گرا خوانده گفتند: همانطوریکه در زمان حیات وی مردم غور باهم متحد بودند بعد از آن نیز متحد و یکپارچه هستند و نمی ګذارند که دشمن به اهداف شوم خود برسند.
مرحوم مغفور داکتر محمد ابراهیم ملکزاده ۱۶ دلو ۱۳۹۷ در اثر حادثه غیر مترقبه گاز گرفتگی به لقاء الله پیوست که جنازه وی با حضور مقام های بلند پایه حکومت و هزاران تن از مجاهدین، دوستان و علاقمندان از سراسر کشور در صحن شورای ملی احترامانه بخاک سپرده شد.

یکشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ برابر است با ۱۰ فبروری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی