02-01-2019

Jame Ghor

ترمیم ۲۸ کیلومتر سرک در غور به هزینه بیش از ۹ میلیون افغانی
02-01-2019

Jame Ghor

ترمیم ۲۸ کیلومتر سرک در غور به هزینه بیش از ۹ میلیون افغانی
ترمیم و جغل اندازی ۲۸ کیلومتر سرک با عرض ۹ متر و با ضخامت ۱۵ سانتی متر جغل به هزینه (۹۹۸۱۰۰۰)  افغانی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.
این سرک از شهر فیروزکوه الی کوتل شاه تیغ غلمین امتداد دارد که هزینه آن توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخته شده است.
حدود دو هفته قبل، کار احداث و جغل فرش ۲۶ کیلومتر سرک به هزینه بالاتر از ۴۵ میلیون افغانی در غرب فیروزکوه تکمیل ومورد استفاده قرار گرفت.
 
چهارشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۲ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی