01-07-2018

Jame Ghor

خواجه گان دوباره به تصرف طالبان درآمد
01-07-2018

Jame Ghor

خواجه گان دوباره به تصرف طالبان درآمد
خواجه گان پایگاه نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی دولینه ولایت غور در طی دوماه؛ دوبار به تصرف طالبان درآمد.
منابع محلی می گویند که فرامز کریمی، قوماندان خیزش های مردمی با افرادش بعد از یک درگیری با طالبان، منطقه خواجه گان را ترک نمودند.
به نقل از منبع، در این درگیری 3 طالب و یک تن از خیزش های مردمی کشته شده و یک تن دیگر از خیزش های مردمی زخم برداشته است.
طالبان برای دومین بار درحالی خواجه گان را تصرف نمودند که دو هفته قبل نادرخان اوشانی، یکی از فرماندهان خیزش های مردمی، نیز با این گروه یکجا شده بود.
 
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷ برابر است با اول جولای ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی