08-04-2019

Jame Ghor

زنان غور: اگر رولا غنی به غور سفر نکند، ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد
08-04-2019

Jame Ghor

زنان غور: اگر رولا غنی به غور سفر نکند، ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد


شماری از بانوان فعال حقوق زن در ولایت غور دعوت نامه ی را عنوانی رولا غنی، بانوی نخست کشور، ترتیب داده و از وی خواسته تا به آن ولایت سفر نماید و مشکلات زنان را از نزدیک ببیند.
این بانوان میگویند، اگر بانوی اول کشور به غور سفر نکند زنان غور در انتخابات آینده، در صفوف نیروهای امنیتی وبیشتر ازاین در اجتماع سهم نخواهند گرفت.
قرار است این دعوت به بانو نخست کشور فرستاده شود.

یک شنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۷ اپریل ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی