28-06-2018

Jame Ghor

زنی در غور به اتهام فرار از منزل از سوی طالبان شلاق خورد
28-06-2018

Jame Ghor

زنی در غور به اتهام فرار از منزل از سوی طالبان شلاق خورد
مسوولان ولسوالی شهرک ولایت غور می گویند که دختری به اتهام فرار از منزل در ولسوالی دولینه آن ولایت از سوی طالبان شلاق زده شده است.
حاجی محمد کبیری، ولسوال شهرک ولایت غور گفت، این دختر سه هفته  قبل از منطقه مسجد نگار ولسوالی شهرک با پسر باشنده شاه جوی ولسوالی دولینه فرار نموده بود و طالبان در منطقه شاه جوی وی را شلاق زدند.
شلاق زدن دختر ۱۸ ساله در ملاء عام بعد از سه هفته زمانی رسانه یی شد که ویدیو محکمه صحرایی این دختر در شبکه های اجتماعی منتشر گردید.
در این ویدیو ده ها مرد، که ظاهراً بیشتر آنان طالبان مسلح هستند، در فاصله چند متری در اطراف این دختر گرد آمده و بعد از استماع فیصله طالبان، شلاق زدن دختر را تماشا میکنند.
دختر بنابر خواست حاضرین به زمین مینشیند و یک مرد قد بلند و مندیل سیاه با تازیانه بطرف وی با عجله خوده میرساند و بعد از اینکه خود را مطمین ساخت که تازیانه اش آماده شلاق است، با ضربات محکم بر شانه های دختر حواله میکند.
ویدیو نشان میدهد که سه مرد به نوبت می آیند و در کل 30 تازیانه را بر تخته پشت این دختر حواله میکنند، از صدای شلاق درمی آید که نفر اول و آخر با قوت هرچی بیشتر تازیانه را بر دختر حواله میکنند و دختر مانند کوهی بدون سرو صدا و جنبش به جایش میخکوب شده بود.
در همین حال، روز گذشته یک خانم ۲۰ ساله در قریه جرماتو فیروزکوه، مرکز ولایت غور، با فیر تفنگچه بقتل رسیده است.
نهاد های دفاع از حقوق زنان تا اکنون از اتفاق افتادن رویداد محکمه صحرایی اظهار بیخبری میکنند و حاضر نیستند در زمینه اظهار نظر نمایند.
پنجشنبه ۷ سرطان ۱۳۹۷ برابر است با ۲۸ جون ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی