07-01-2019

Jame Ghor

ساختمان تلویزیون ملی غور به هزینه بیش از ۹ میلیون افغانی به بهره برداری رسید
07-01-2019

Jame Ghor

ساختمان تلویزیون ملی غور به هزینه بیش از ۹ میلیون افغانی به بهره برداری رسید
ساختمان اداری رادیو تلویزیون ملی غور به هزینه ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی از کمک های کشور هندوستان تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.
این ساختمان در مساحت ۷۰۰ متر مربع زمین، با داشتن ۱۲ اتاق بشمول استدیو نشرات در یک منزل بطور پخته اعمار گردیده است.
مسوولان رادیو تلویزیون ملی غور می گویند که قبل از این در یک تعمیر نا مناسب و فاقد هر نوع سهولت نشرات داشتند، اما با استفاده از این ساختمان در کیفیت نشرات این رسانه دولتی تغییرات چشم گیری رونما خواهد شد.
 
دوشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۷ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی