08-02-2019

Jame Ghor

شادروان ملکزاده طی مراسم رسمی به خاک سپرده شد
08-02-2019

Jame Ghor

شادروان ملکزاده طی مراسم رسمی به خاک سپرده شد
#رییس_جمهور: ما و نیروهای امنیتی به وفات داکتر محمد ابراهیم ملکزاده شدیداً غمگین هستیم. ملکزاده تنها در سال جاری چندین بار از سقوط ولسوالی پرچمن فراه و چندین ولسوالی غور جلوگیریکرد. #رییس_اجراییه: ملکزاده یک انسان ثابت قدم، استوار و خدمتگار و الگوی قهرمانی برای مردم خویش بود و در جلوگیری از ناامنی ها در ولایت غور نقش مهم داشت. سپس عبدالقدیر اعلم والی اسبق ولایت غور به نمایندگی از خانواده مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده صحبت کرد و از غمشریکی رهبری حکومت و هموطنان تشکر کرده، گفت که شادروان داکتر محمد ابراهیم ملکزاده برای بقای نظام و سربلندی کشور تلاش های زیادی کرد و هر عملکرد وی برای ما پیام های مهم داشت. رییس جمهور برای ارج‌گذاری به این شخصت بزرگ و خدمات وی، امروز فرمان تفویض رتبۀ لوی پاسوالی را به وی، اهدا کرد. بعداً رئیس‌جمهور غنی و رئیس اجرائیه، تابوت داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را که با بیرق سه رنگ کشور پوشیده شده بود و در حالیکه از سوی منسوبین قطعۀ تشریفات انتقال می‌گردید، تا محل مخصوص مشایعت نمودند.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی