25-09-2017

Jame Ghor

طالبان جسد یک فرمانده شانرا بعد از تیرباران به آتش کشیدند
25-09-2017

Jame Ghor

طالبان جسد یک فرمانده شانرا بعد از تیرباران به آتش کشیدند
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که این فرمانده طالبان ملا صبرالدین نام داشت و قبل از ظهر امروز در مربوطات ولسوالی ساغر در یک کمین گروه دیگری از مخالفین همراه با چند محافظش کشته شده و سپس اجساد شان به آتش کشیده شده است.


دوشنبه ۳ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۲۵ سبتامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی