09-05-2019

Jame Ghor

طالبان رمه های مردم را به دلیل حمایت آنان از دولت، با خود برده اند
09-05-2019

Jame Ghor

طالبان رمه های مردم را به دلیل حمایت آنان از دولت، با خود برده اند
طالبان در ولسوالی چهارسده ولایت غور ۸۰۰ راس مواشی باشندگان محل را به دلیل اینکه باشندگان منطقه حامی دولت بودند، با خود برده اند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می گوید که طالبان این تعداد مواشی را از منطقه "منگ" که باشندگان آن حامی دولت هستند، برده اند. قابل ذکر است که این رویداد ۴ روز قبل اتفاق افتاده است، اما اداره محلی غور امروز، پنجشنبه این خبر را به رسانه ها تایید کرد. پنجشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۸ برابر است با ۹ می ۲۰۱۹ نویدالله پژواک وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی