03-09-2019

Jame Ghor

طیاره بی سرنشین در غور سقوط کرد
03-09-2019

Jame Ghor

طیاره بی سرنشین در غور سقوط کرد

 

 


یک فروند طیاره بی سر نشین در شمال فیروزکوه، مرکز ولایت غور، در منطقه موسوم به غلمین سقوط کرد. 
دلیل سقوط این طیاره مشکل فنی عنوان شده است.
با آنکه طالبان محلی در منطقه غلمین ادعای سقوط این طیاره را دارند، اما با گذشت یک روز این گروه توانستند با قسمت های از طیاره عکس گرفته و در صفحات اجتماعی نشر نمایند.


وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی