09-06-2006

Jame Ghor

مرض توبرکلوز، جان ٥٠ تن را گرفت
09-06-2006

Jame Ghor

مرض توبرکلوز، جان ٥٠ تن را گرفت

مرض توبرکلوز، جان ٥٠ تن را گرفت
  آژانس خبرى پژواک ، ٢٦ثور 1385
درسه ماه گذشته، حدود ٥٠ تن به اثر مرض توبرکلوز( سل) در زون غرب کشور هلاک و بيش از ٧٤٠ تن ديگر به اين مرض مصاب شده اند . داکتر کبیراحمد مدیر کنترول توبرکلوز زون غرب درشفاخانه حوزوی هرات با تذکر مطلب فوق به آژانس خبرى پژواک گفت که اين وفيات و مصابين به توبرکلوز، مربوط ولايات هرات، غور، فراه و بادغيس ميباشند . وی علاوه کرد که آنها شدیداً با این مرض مجادله نموده ومريضان را بصورت رایگان تداوی   و برای  شان کمک های ارتزاقى مينمايند تا براى مراجعه به مراکز صحى ، تشويق شوند. نامبرده تعداد تلفات و مبتلایان به این مرض را روبه افزایش خوانده وعامل عمده آنرا کمبود کلينيکهاى تشخيصيه در زون غرب ميداند . توبرکلوز مرض شش بوده که با انتقال جريان خون ، به تمام بدن سرايت ميکند و ناقل اين مرض ، باکترياى ( مايکو بکتريم توبرکلوز)  است . داکتر کبیراحمد میگوید که اين مرض  توسط سرفۀ مريض به فرد سالم سرایت ميکند که باید تمام ظروف غذاخوری وحتی جای بیمار، ازدیگران جدا باشد.  گل احمد ٣٤ ساله باشنده ولسوالی اوبه ولايت هرات  که رنگ زرد ش بیانگرمبتلا بودن وی به مرض توبرکلوز( سل) بود و جهت تداوى به شفاخانه حوزوى هرات مراجعه کرده بود، گفت : (( پدرم دوماه قبل که بسیار ضعیف شده بود، تا که او را به کلینيک اوبه برساندم ، فوت شد.)) وی افزود که یک برادرش سال گذشته نيز به اثر مصاب شدن به توبرکلوز فوت شده وآن ها اقتصاد خوب نداشتند که پدر و برادر شانرا تداوى درست نمايند.  نسیمه  ٣٢  ساله ازقریه ناب ولسوالی اوبه، مريض ديگر توبرکلوز که شدیداً سرفه مینمود گفت: (( مدت شش ماه میشود که دوا میگیرم ، اما هیچ تاثیر نکرده ، ميدانم که این مرض مرا می کُشد چون مادرم را هم همین مرض به سن ٣٥ سالگی کُشت.))  اين زن افزود که تا حال ٤عضوفامیلش به اثرتوبرکلوز جان داده اند وخودش با دوفرزندش به این مرض مبتلا میباشد  . در حاليکه اين مريضان ، توبرکلوز را ارثى ميدانند،اما داکتر کبيراحمد ميگويد که توبرکلوز ، ساری است که اگر یکتن ازاعضای خانواده به آن مصاب شود، دیگر آن راهم بزودی مصاب  مينمايد. به گفته موصوف،درصورتیکه توبرکلوز تداوى نشود، انسان را بزودی ازبین خواهد برد. وى استعمال ادويه ضد توبرکلوز را به طور دوامدار توصيه مينمايد. با اين حال، دوکتور عبدالله فهيم سخنگوى وزارت صحت عامه ، ارقامى را که مدیر کنترول توبرکلوز زون غرب درشفاخانه حوزوی هرات ارايه کرد، دور از امکان ندانسته و  به آژانس خبرى پژواک گفت که سالانه به سطح کشور حدود بيست هزار تن به اثر مرض توبرکلوز تلف ميشوند. دوکتور فهيم افزود که  ارقام سالانه به سطح کشور، نشاندهنده  هفتادهزار واقعه جديد توبرکلوز ميباشد. سخنگوى وزارت صحت عامه  کمبود مراکز تداوى توبرکلوز در ولايات غور، فراه و بادغيس را عامل وفيات مردم خوانده، اما ولايت هرات را از نگاه مراکز صحى  نسبتاً  خوب خواند. وى علاوه کرد که آنها سال جارى در نظر دارند که مراکز تشخيصيه توبرکلوز را در ساحات دور دست کشور وسعت بدهند، تا با اين مرض مجادله مؤثر تر صورت بگيرد . به گفته متخصصين صحى ،از دهن  مريضان توبرکلوز در زمان سُرفه کردن، سخن گفتن و يا عطسه زدن ، افرازات خا��ج ميشود و همين افرازات به زودى خشک ميشود، اما خود باکتريا ساعت ها زنده باقى ميماند و اگر تداوى مداوم نشود، باعث تلف شدن مريض ميگردد. قرار اعلاميه سازمان صحی جهان WHO در سال ١٣٨٣ درهرساعت ٢٠ نفر در افغانستان از اثر مرض سارى و  کُشنده توبرکلوز تلف و تقريباً هفتاد هزار نفر   جديداً به اين مرض مبتلا  ميشدند.
باران های شدید در اطرف چغچران مرکز ولایت غور خسارات مالی وتلفات جانی بجا به بار آورد.
' 17 می 2006 برابر با 27 ثور 1385
طبق گذازش های تلیفونی از چغچران باران های شدید روز گذشته در غلمین تلفات جانی وخسارات مالی زیاد به بار آورده است.  سرازیر شدن سیلاب های غیر منتظره در منطقۀ دشتک هفت طفل ویک خانم ویکصد وسی رأس گوسغند را با خود برد. تا هنوز جسد یک طفل ویک خانم یافت گردیده ومتباقی مفقودالأثر میباشند. کار مندان صحی ورضا کاران هلال أحمر غور جهت امداد به مصدومین وارد منطقه شده اند.
سنگ تهداب ولسوالی دولینه گذاشته شد.
 17 می 2006  برابر با 27 ثور 1385
به اساس گذارش های خبری آژانس باختر روز چهار شنبه سنگ تهداب ولسوالی دولینه توسط کرام الدین رضا زاده معاون ولایت غور گذاشته شد. این تعمیر شامل ادارات مربوط به ولسوالی بوده که ادارۀ استحکام ثبات وامنیت افغانستان مسئولیت إعمار آنرا دارد. قابل یاد آوری است که تشکیل ولسوالی دولینه در زمان طالبان منظور شده وتعمیر آن مانند یک سنگر جنگی در بالای یک تپه إعمار شده بود اما حالا یه سمت جنوب سرک عمومی به طرف گرد هلنگ إعمار میگردد.
هفت میدان هوایی درهفت شهرکشورفعال میگردد 
 سه شنبه 16 می 2006 برابر با 26 ثور 1385
باختر : وزارت ترانسپورت مصمم است که در سالروان هفت میدان هوایی را در ولایات کشور فعال ساخته و میدانهای هوایی ولایات هرات و بلخ را مطابق به معیار های بین المللی اماده نشست و برخاست طیارات گرداند.این مطلب را رازمحمد علمی معین تخنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ضمن مصاحبه اظهار داشته گفت : وزارت ترانسپورت به منظور کاهش مشکلات حمل و نقل در کشور با برنامه های وسیع عمل خواهد کرد این مشکل بیشتر در بخش ترانسپورت هوایی محسوس است با ا لخصوص ان هموطنان ما که درساحات کوهستانی وصعب العبور زندگی می نمایند و از طریق زمین بیشتر با مشکلات ترانسپورتی مواجه میباشند.علمی گفت : به منظور کاهش چنین مشکلات وزارت ترانسپورت در نظر دارد تا میدانهای هوایی شهر های فیض اباد ،میمنه ، بامیان ، چغچران ، قلعه نو ، فراه و زرنج را در سالروان فعال سازد ضمنا" درکنار ان میدانهای هوایی هرات و بلخ را با معیار های بین المللی اماده فعالیت میسازد . همچنان کار غرض فعال ساختن و توسعه بخش های مختلف میدان هوایی کابل که اعمار توقفگاه طیارات و توسعه خط تکسوی شامل ان است ادامه خواهد یافت اعمار ساختمان اطفائیه میدان هوایی بین المللی و محل توقف وسایط ثقیل نیز شامل برنامه کاری وزارت ترانسپورت در سالجاری میباشد .معین وزارت ترانسپورت یاد اورشد که وزارت متذکره به منظور رشد ظرفیت کاری نیز گام های خواهد برداشت تربیه متخصصین مسلکی در بخش ترانسپورت جاده مطابق به برنامه پیش خواهد رفت.واین وزارت تا ده سال اینده یکهزار و دوصد نفر را به عنوان کارکنان مسلکی تربیه می نماید . راز محمد علمی این ادعا بعضی از رسانه های خبری را رد کرد که گویا متخصصین مسلکی وزارت ترانسپورت در بلاتکلیفی بسر میبرند او گفت : پانزده نفرکه در هند دررشته ترانسپورت هوایی درس خوانده اند از انها مطابق به مسلک شان استفاده بعمل می اید
امان الله گذر قومندان امنیه ولایت غور تعین شده است. 
سه شنبه 16 می 2006 برابر با 26 ثور 1385
راپور های واسله از چغچران مرکز ولایت غور حاکی است که جنران امین الله گذر بجای فیض الله صالحی قومندان امنیه سابق مقرر گردیده است. آقای گذر از باشندگان ولایت پروان و از مجاهدین سابقه دار میباشد. او در زمان حکومت مجاهدین تا حال وظایف زیاد در حوزه های امنیتی اجرا نموده است.
اسلحه ومهمات به پروسه داياک سپرده شد .
آژانس خبرى پژواک، ٢٢ثور
 يک تن ازقوماندانان مشهورغيرمسؤول ويک تن ازکارمندان دولتى در ولايات هرات وغور يک مقدارسلاح خود را به  پروسه داياگ  تسليم نمودند. به گفته جنرال سيدجلال سعيدی رئيس ا پراتيفی جمع آوری سلاح وملکی سازی درزون غرب، مقدارى اسلحه که شامل ٥١ ميل سلاح خفيفه، يک ميل ثقيله، يک ميل هاوان  و١٧٢ ماين هاوان مى شود، ازيک قوماندان در ولسوالی کرخ ولايت هرات ويکتن ازکارمندان دولتی درولايت غور بتاريخ ٢١ ثور بدست آمده است .  وى به  پژواک گفت : ((  محمد نعيم يک تن ازقومندانان مشهورجهادی بوده وتعداد ٤٦ ميل سلاح دست داشته خويش را به اين پروسه تسليم نمود  که مردم ازاين عمل بسيارخرسند گرديدند.)به گفته سعيدى ، يک تن ازکارمندان دولتی  ازولايت غور که نخواست نامش را فاش نمايد  تعداد پنج  ميل سلاح خفيفه يک ميل هاوان و١٧٢ ماين هاوان را  نيز به اين پروسه تسليم نموده است .اواظهارداشت که قراراست اولين مرحله پروسه داياگ درزون غرب آغازگردد، که تاکنون جمع آوری اسلحه بصورت آزمايشی بوده وآغازمرحله اول بصورت جدی مى باشد.به گفتۀ وى ،اشخاصيکه خواسته باشند سلاح شان را تحويل اين پروسه نمايند  به قريه هاى  شان ازطرف انکشاف دهات کمک خواهد گرديد.دراين حال ملا گل احمد 45  ساله باشندۀ قريه معلومه ولسوالی کرخ ميگويد: ((  ما حالا احساس امنيت بيشردراين ولسوالی مى کنيم چون قوماندان نعيم خان سلاح خود را تسليم نموده وديگرجنگی صورت نخواهد گرفت . ))  اواضافه نمود که ،مردم از وقوع درگيرى بين اين قوماندان و نيروهاى دولتى وپامال شدن مردم در بين  آن  تشويش داشتند ،ولی حالا ازاين اقدام راضی  اند.اين درحاليست که طی دوماه گذشته  620  ميل سلاح  خفيفه وثقيله و35  تُن مواد انفجاری ازنزدافراد غيرمسؤول دراين زون جمع آوری گرديده ودرديپوهای قول اردوی 207  ظفر ديپو گرديده است .
رئیس عمومی امنیت ملی از از ولایت غور دیدار به عمل آورد. 
 12 می برابر با 22  ثور 1385
أمرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی کشور از ولایت غور دیدار به عمل آورد: طبق گذارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور رئیس عمومی امنیت ملی ازراه هرات از طریق زمین ذریعۀ موتر از مسیر چشت ،شهرک  ومنار جام وارد چغچران شد او ضمن دیدار با والی ولایت وار گانهای امنیتی  طی نشست با شورائی ولایتی ولایت غور اوضاع سیاسی وامنیتی ولایت غور را به بر رسی گرفت. او از اوضاع امنیتی ولایت غور اظهار خورسندی نمود که در جواب شورائی ولایتی چنین اظهار نظر نمودند. { امنیت غور نتیجۀ مخالفت مردم غور با القاعده وطرفداران آن است. واما ارگانهای دولتی در تأمین امنیت نقش ندارند آنچه ارگانهای دولتی درین شب وروز در غور انجام میدهند رشوت ورشوه گیری است که فغان مردم را به ملکوت رسانده وهیچ داد کری وجوندارد  که به داد مردم برسد .طی سال جاری مردم غور از اخذ بی سابقۀ رشوت گیری مقامات دولتی نهایت شکایت دارند.
دوباب مکتب در مربوطات ولایت غور به آتش کشیده شد.
 19 ثور 1385 برابر با 09 می 2006  
طبق راپور های واصله از ولایت غور شنبه شب مصادف 6 می 2006  دوباب مکتب در مناطق الله یار ولایت غور از طرف افراد نا شناس به آتش کشیده شد. منابع امنیتی درین ولایت  عاملین این جنایت را افراد مربوط به طالبان معرفی کرده اند اما تا هنوز هیچکس به اتهام این جرم دستگیر نشده است. منطقۀ الله یار یکی از مناطق دور دست ولایت غوربوده با ولسوالی جوند ولایت بادغیس هم مرزاست. در گذشته ها نیز افراد طالبان درین مناطق فعال بوده اند.
انتقال بيجاشدگان داخلى آغاز گرديد آژانس خبرى پژواک ، ١٦ ثور
پروسه انتقال بيجاشدگان داخلی ، از  ١٥  ثور آغازگرديده و ت��کنون ٥٠ فاميل بيجاشده که شامل ١٦٦ تن ميباشند به ولايات غور، بادغيس وفارياب انتقال يافته اند . در اين پروسه  که  بصورت داوطلبانه آغازيافت،  از طريق  سازمان مهاجرت بين المللى   به کمک کمشنری عالی ملل متحد درامورمهاجرين  ، بيجاشدگان به مناطق اصلى شان انتقال مى يافتند. شاه محمد محق رئيس عودت مهاجرين ولايت هرات ، طی مصاحبه به نقل از وزارت عودت مهاجرين به آژانس خبرى پژواک گفت: ((   قراراست الی اخيرماه سنبله  ،بی جا شدگان ولايات زون غرب ،بجاى اصلی شان بصورت داوطلبانه انتقال شود .))  بگفته وى اکنون در  حدود٥٠٠٠ فاميل درکمپ های مسلخ ،شيدايی ومنارهای آنولايت  که تعداد آنها به ٢٦٠٠٠ تن ميرسد ، وجود دارد . قرار اظهارات وى ،  اگر تا مدت تعيين شده، بيجا شدگان  نخواسته باشند که بروند ازامتيازاتی که برايشان داده ميشود چون زمين ، کمک غذايى ، کمپل و غيره محروم خواهند گرديد. اين در حالى است که شمارى از بيجا شدگان نيز راضى نيستندکه به جاى اصلى شان برگردند .  محمد عارف مرد ٣٤ ساله که ازولايت فارياب ميباشد   گفت : ((  من همراه با شش اولادم قراراست بوطن ( ولايت خود )  برگردم اما تشويش بی جايی  را دارم وبسيارمايوس ميباشم .))  او ميگويد که درمنطقه آنهاامکاناتى چون سرک ، مکتب و آب براى زراعت وغيره وجود ندارد. همچنان حفيظ الله يکتن ديگر از اين مهاجرين درحاليکه شديدا افسرده بود ، گفت : (( چه کارکنيم درآنجا  هيچ چيز وجود ندارد؛ اگراينجابمانم چه کنيم واگربروم چه کنيم ؟! ))  اوعلاوه نمود که هرچندرفتن به منطقۀ اصلی آنها خوب است ، ولی نبود امکانات لازم براى آنها مشکلاتى را به وجود خواهد آورد . اما شاه محمد محق   بازگشت بيجا شدگان را داوطلبانه مى داند و  ميگويد: (( براى مهاجرينى که داوطلبانه بولايات شان برگردند،  يک نمره زمين در ولايت مربوطه شان ، توزيع خواهد گرديد واگر نخواسته باشند که بروند ميتوانند بصورت يک شهروند عادی درهرات زندگی نمايند.))  قرار معلومات محمد احسان مسؤول انتقال مهاجرين دربخش دفتر سازمان بين المللى، آنها تاکنون حدود١٥٠٠٠٠ تن ازبی جاشدگان را از سراسر افغانستان  بمناطق اصلی شان ، طى سالهاى گذشته انتقال داده اند . او افزود  : (( ما برای هرفاميل ، ضمن  اينکه آنها را مجانی انتقال ميدهيم  يک بسته که داخل آن  چند عدد کمپل ،بيل ،کولنگ ومواد غذايى وجود دارد، ميدهيم . ))
کمپاین واکسیناسیون  دوهفته ئی برای ولایات غرب کشور
03 می 2006
مدیر ساحوی ولایات غرب کشور از جمله ولایت غور اعلام داشته است گه پروسۀ کمپاین واکسیناسیون درین ولایات از اول ماه می شروع و تا چهاردهم می ادامه پیدا میکند. این کمپاین که از طرف سازمان جهانی صحت حمایت میگردد بنام کمپاین بین المللی واکسین نامگذاری شده که اطفال زیر پنج سال را در برابر امراض فلج اطفال سور خکان وغیره واکسین مینماید.
دفاتر مؤسسۀ مدیرا در ولایت غور مسدود میگردد.
مؤسسه مدیرا اعلان نموده است که اعتبار از تاریخ 26 می 2006 تمام دفاتر خودرا در ولایت غور مسدود مینماید. البته دلیل آن ختم وظیفه اعلان شده است. مؤ سسۀ مدیرا که یک سازمان غیر دولتی فرانسوی است از سال 1998 به این سو در ولایت غور فعالیت میکرده این مؤ سسه در ولایت غور به خصوص در ولسوالی های پسابند وتیوره کار های زیاد انجام داده است. تمدید سرک ها، اعمار مکاتب، کلینیک ها،  زراعت حتی نهال داری ..حدود هشتاد فیصد قریه جات ولسوالی های تیوره وپسابند ازاثر تلاش ایند مؤسسه از نعمت سرک بر خوردار گردیده.. برای معلومات بیشتر در مورد مؤسسۀ مدیرا میتوانید متن انگلیسی زیر را مرور نمائید.
درس بخوانيد تا کشورتان محتاج نباشد: حامد کرزی
حامد کرزی رييس جمهور افغانستان، دانش آموزان سراسر کشور را به اتحاد و همبستگی و کمک به يکديگر فراخواند.
آقای کرزی خطاب به دانش آموزان گفت به ديگر کودکان همسن و سال خود که در مناطق دور دست افغانستان زندگی می کنند، بيانديشيد و از طريق مکاتب و خانواده های خود به آنها کمک کنيد.رييس جمهور افغانستان که در "جشن معارف" به مناسبت چهاردهمين سالگرد به قدرت رسيدن مجاهدين سخن می گفت، خطاب به کودکان هموطنش گفت: "درس بخوانيد تا افغانستان را از احتياج نجات دهيد".آقای کرزی بار ديگر از سوزاندن مکاتب توسط شبه نظاميان مسلح مخالف دولتش انتقاد کرد.او گفت عجيب است که علمای دينی کشورهای ديگر، کامپيوتر می آموزند، اما فرزندان ما با بمب منفجر می شوند.حامد کرزی با اشاره به تهديدهای مخالفان دولت، بدون اينکه از کشوری خاصی نام ببرد گفت که مکاتب افغانستان از سوی دشمنان سوختانده می شود، آموزگاران و دانش آموزان اذيت می شوند و هزاران کودک افغان در ولايات هلمند، قندهار، زابل، ارزگان و خوست از رفتن به مکتب باز مانده اند.او گفت دشمنان افغانستان نمی خواهند که کودکان افغان به مکتب و آموزش دسترسی داشته باشند. آقای کرزی با اشاره به پيشرفت کشورهای اسلامی گفت چهار دوشيزه پاکستانی تازه به عنوان خلبان هواپيما در پاکستان انتخاب شدند و علمای پاکستان نيز از اين انتخاب استقبال کرده اند. او افزود که افغانها با کسانی که که پيشرفت افغانستان را نمی خواهند مقابله می کنند و پيروز خواهند شد.رييس جمهور حامد کرزی، همچنين به اشتياق دانش آموزان در نقاط مختلف کشورش اشاره کردو با اشاره به سفر اخيرش به ولايت دور افتاده بادغيس گفت: "من قاصد پيام جهد و کوشش دانش آموزان بادغيس به دانش آموزان کابل هستم". او سپس مشکلات دانش آموزان در ولايت غور را بر شمرده و گفت که دانش آموزان اين ولايت در حاليکه به کتاب، معلم و مکتب مناسب دسترسی ندارند، تلاش می کنند تا همراه با دانش آموزان ديگر ولايات، در ساختن افغانستان مرفه و عاری از احتياج کمک کنند. صدها تن از اهل معارف افغانستان، در مراسم جشن معارف که در ورزشگاه شهر کابل برگزار شد شرکت داشتند. گروه های دانش آموزان دختر و پسر، در اين مراسم، نمايش و ترانه های ميهنی، اجر کردند
نمایندگان تیم های بازسازی ولایتی{ پی آر تی} 9 کشور غربی عازم ولایات غربی کشور شدند.
شنبه 9 ثور 1385
طبق گذارش رادیو آزادی به تعداد پینجا تن از نمایندگان تیم های باز سازی ولایتی کشور های غربی ونمایندگان سیاسی این کشور ها از جمله آمریکا،  بریتانیا ، فرنسه، هالند، رومانیا روز گذشته عازم ولایت هرات شدند ایشان طی نشست با سید حسین انوری والی ولایت هرات مشکلات این ولایت را به بر رسی گرفتنذ. گزارش ها حاکیست که این هیئات بعد از هرات به ولایات غور، بادغیس وفراه سقر نموده  مشکلات معارف صحت عامه وبازسازی ولایات متذکره مورد بحث وارزیابی قرار میدهند.
موی سفیدان  ولایت غور جهت اشتراک در جشن 8 ثور به کابل دعوت شده اند.
 (پنجشنبه 7 ثور 1385 برابر با 27 اپریل 2006 )
طبق گذارش های واصله  دفتر ریاست جمهوری از تمام متنفذین ولایات کشور دعوت به عمل آورده تا جهت تجلیل از سال روز به قدرت رسیدن مجاهدین به کابل تشریف بیاورند.که به تأسی از همین دعوت عمومی حدود ده تن از محاسن سفیدان ولایت غوراز جمله کمال الدین مودودی رئیس سابق معارف حاجی عبدالسلام خان فرماندۀ سابق مجاهدین  محمد نادر پهلو سنگ مولانا غلام محمد ملا احمد ملجی واستاذ محسن خان با جمعی دیگر از محاسن سفیدان ظهر امروز وارد کابل پایتخت کشور شده  اند اینکه موی سفیدان دیگر چه بر نامۀ دارند تا هنوز معلوم نیست
طی یکماه آینده دستگاه تلیفون موبائل در چغچران مرکز ولایت غور فعال میشود.
   ( سه شنبه 5 ثور 1385 برابر با 25 اپریل 2006 )
طبق گذارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور نمایندگان شرکت مخابراتی روشان وارد آن ولایت گردیده اند. نمایندگان شرکت مذکور تعمیر را بخاطر نصب دستگاه های شان در جوار تعمیر رادیو نشرات چغچران إعمار مینماید وحدود یکماه طول میکشد تا انتن های تلیفونهای موبایل روشان در نقاط مناسب جهت استفادۀ مؤثر نصب ومنتاژ شود.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی