02-06-2019

Jame Ghor

مرغاب به عنوان واحد اداری جدید در تشکیلات دولت اضافه شد
02-06-2019

Jame Ghor

مرغاب به عنوان واحد اداری جدید در تشکیلات دولت اضافه شد
منطقه مرغاب بامرکزیت شورابه به عنوان ولسوالی جدید در ولایت غور از سوی ریس جمهور منظور شد. مرغاب قبل از این مربوط واحد اداری فیروزکوه بود، اما داشتن نقاط ستراتیژیک نظامی، عدم عرضه خدمات عامه، صعب العبور بودن راه های مواصلاتی، بعد مسافه و آزار و اذیت مردم از سوی مخالفان مسلح دلایل عمده برای ایجاد ولسوالی گفته شده است. مرغاب با داشتن موقعیت ستراتیژیک جنگی، به مراکز مهم طالبان و حتی نخستین مرکز ایجاد داعش در غور محسوب میشود. یک شنبه ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ برابر است با ۲ جون ۲۰۱۹ نویدالله پژواک وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی