11-09-2017

Jame Ghor

ملکزاده، رخصتی های شورای ملی را در نبرد با طالبان سپری کرد
11-09-2017

Jame Ghor

ملکزاده، رخصتی های شورای ملی را در نبرد با طالبان سپری کرد

تورن جنرال داکتر محمد ابراهیم ملکزاده نماینده مردم غور در پارلمان بعد از شکست هجوم های پی هم طالبان بر ولسوالی تیوره، وارد فیروزکوه، مرکز آن ولایت شد.
داکتر ملکزاده حدود دوماه قبل به هدف بازدید از موکلینش به ولسوالی تیوره ولایت غور سفر نمود و بعد از چند روز، حملات تهاجمی صد ها طالب بر این ولسوالی آغاز شد، اما مقاومت این نماینده مردم منجر به شکست و واپس گیری تیوره از طالبان گردید.
آقای ملکزاده که روز های رخصتی شورای ملی را در نبرد با طالبان و دفاع از مردم و روحیه بخشیدن به نیروهای امنیتی گذراند، امروز وارد فیروزکوه شد که با استقبال گرم مردم عام و رهبری آن ولایت قرار گرفت.
دوشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۱۱ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی