20-10-2019

Jame Ghor

موسسه خیریه جام غور، لیسه نسوان دره قاضی را کمک نمود
20-10-2019

Jame Ghor

موسسه خیریه جام غور، لیسه نسوان دره قاضی را کمک نمود

 

موسسه خیریه جام غور به سلسه مساعدت های خویش اینبار شاگردان لیسه نسوان دره قاضی واقع در شهر فیروزکوه را مورد نوازش و کمک قرار داد.
مواد مساعدت شده این موسسه شامل وسایل مورد نیاز لابراتوار، دستکش، گده های کاغذ خشک و مرطوب، بنداژ، کتابچه، پخته، انواع سورنج ها، مواد حفظ الصحه و کمک های اولیه است که توسط حمیدالله ژواک، رییس موسسه خیریه جام غور برای مدیر و استادان این مکتب در حضور داشت نماینده ریاست معارف غور تسلیم داده شد.
آقای ژواک هدف از این مساعدت ها را تشویق شاگردان و توجه به معارف عنوان نمود و گفت، موسسه خیریه جام غور بیش از یکنیم دهه در بخش های معارف، صحت و افراد دارای معلولیت فعالیت دارد که هرشش ماه بعد کمک های آنان در حوزه غرب کشور، خصوصا در ولایت غور، برای مکاتب و شفاخانه ها و کلینیک ها صحی بنابر ارزیابی نیازمندی های شان؛ توزیع می نمایند.
استاد ستاره، مدیر لیسه نسوان دره قاضی با ابراز قدردانی از مسوولان موسسه خیریه جام غور گفت، لیسه نسوان دره قاضی بنابر نبود امکانات در همه بخش ها بویژه بخش لابراتوار با چالش های فراوانی مواجه بود، مساعدت های که صورت گرفت مشکلات لابراتوار را تا حدودی زیادی رفع می کند.
استاد ستاره افزود، مضمون کمپیوتر یکی از مهمترین مضامین درسی شاگردان است، به دلیل نبود کمپیوتر، ما آن را بگونه تیوری برای شاگردان تدریس می نماییم، اما عدم دسترسی به کمپیوتر و کار عملی؛ شاگردان را با چالش مواجه ساخته است.
وی از موسسه خیریه جام غور و تمامی نهاد های حامی معارف خواست تا دختران دانش آموز این مکتب را با ایجاد صنف کمپیوتر همکاری نمایند.
استاد عبدالخلیل خلیلی، مسوول مرکز ساینس و نماینده ریاست معارف غور از همکاری های قبلی و فعلی موسسه خیریه جام غور به معارف آن ولایت اظهار قدردانی نمود و گفت: شاگردان بخش لابراتوار لیسه نسوان دره قاضی با نبود مواد ممد درسی رو به رو بودند، تا حدودی این مشکل رفع شده است و همچنان مواد مساعدت شده جنبه تشویقی برای شاگردان داشته و ما امیدواریم تا با ادامه این کمک ها شاگردان ما بتوانند خوبتر و بهتر از گذشته در کارهای عملی و تیوری شان بدرخشند.
وی گفت، صنوف لابراتور در تمامی مکاتب که لابراتوار دارند به میز و چوکی و مواد ممد درسی نیاز دارند.
موسسه خیریه جام غور بیشتر از دو دهه در بخش های معارف، صحت و افراد داری معلولیت در حوزه غرب کشور، خصوصا در ولایت غور، مساعدت های خیریه را برای مکاتب، کلینیک ها/شفاخانه و افراد دارای معلولیت انجام میدهد و این مساعدت ها بعد از یک بررسی وضعیت نهاد های یاد شده، در اختیار آنان قرار می گیرند.

>

یک شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۸ برابر است با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی