30-12-2015

Jame Ghor

موضوع جنجالی "کارمندان دولت حق هیچ نوع آزادی بیان را ندارند" رسمی میشود
30-12-2015

Jame Ghor

موضوع جنجالی "کارمندان دولت حق هیچ نوع آزادی بیان را ندارند" رسمی میشود
چهارشنبه 9 جدی 1394 برابر است با 30 دسامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
غلام رسول مبین رئیس دارالانشاء شورای صلح در غور می گوید که محمد امین توخی معاون آن ولایت ضمن هشدار و اهانت به وی، گفته است که " کارمندان دولت حق هیچ نوع آزادی بیان را ندارند"، وی گفته های معاون والی را خلاف قوانین نافذه کشور میداند و خواهان محاکمه شدن آقای توخی است.
غلام رسول مبین در گفتگوی با بخش خبر وبسایت جام غور گفت: "مه و همکارانم به شخص والی از عمل کرد توهین آمیز و هشدارانه آقای توخی شکایت کردیم و در حال حاضر میخواهم این موضوع را با گرفتن احکام والی از طریق محکمه حل و فصل نمایم".
رئیس دارالانشاء شورای صلح در ادامه ای صحبت هایش گفت:" من به هیچ شخصی چه از طریق گفتاری و چه از طریق نوشتاری اهانت نکرده ام، ولی گناهم این است که من از والی پیشین غور بانو سیما جوینده حمایت میکردم و به وحدت  مردم غور سعی  تلاش میکنم".
با تماس های مکرر با محمد امین توخی معاون ولایت غور موفق نشدیم تا نظر وی را در این زمینه داشته باشیم.

نظرات شما

فیروز کوه
گفتار هم حد دارد برادر گرامی<br /> &nbsp;از آزادی بیان ما چیزی دیگر بر داشت کرده ایم واقعیت دارد<br /> در چو کات دولت باشیم وهر چه که دلمان خواست &nbsp;بگوئیم<br /> از اجیر دولت تاقصر نشینان اگروفادار به دولت باشند وچرندگویی هایی &nbsp;ضد دولتی نکنند بخدا قسم اگر ما هیچ مشکل داشته باشیم&nbsp;در حکومتداری ؛&nbsp;بنا &nbsp;مشخص کرده نمیتوانیم که افراد دولت چی میگوید ومردم عادی هرکس دلش هرچه خواست&nbsp; بدون تحلیل میگوید&nbsp;&nbsp;.<br /> برای کارمندان دولتی&nbsp; حق گفتار وبیان در چو کات قانون داده شده اما&nbsp;به این معنی نیست&nbsp;&nbsp;......طوریکه شاهد&nbsp;تظاهرات &nbsp;در ننگرهار بودیم این هم شد آزادی&nbsp;بیان&nbsp;
غوری
بلی آزادی بیان حق هرفرد است اما نه توهین باید این روز ها به نام آزادی بیان بسیاری افراد توهین میشوند چون حد خوده نمیدانند که تاچه حد قانون برای شان اجازه داده است<br /> غوری

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی