07-04-2018

Jame Ghor

کتابخانه "دهکده" با داشتن ۷ هزار کتب در لعل گشایش یافت
07-04-2018

Jame Ghor

کتابخانه "دهکده" با داشتن ۷ هزار کتب در لعل گشایش یافت

 

کتابخانه "دهکده" از ابتکار جوانان ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور است، که طی فراخوان در مدت یک ماه با جمع آوری ۷ هزار جلد کتاب و ۳۰۰ هزار افغانی، امروز گشایش یافت.
آصف همراز و نجیب الله ناصری، اعضای گروه جوانان مبتکر کتابخانه "دهکده" می گویند که فراخوان جمع آوری کتب را نخست از شبکه های اجتماعی آغاز نمودند و درحال حاضر "دهکده" یکی از بزرگترین کتابخانه ها در سطح غور بشمار میرود.

به گفته آقای همراز، آنان فراخوان را زیر نام "اهدای کتاب، اهدای دانایی‌ست"، به راه انداختند و در آن از فرهنگیان، ادیبان، تاجران و سایر اقشار مردم خواسته شده بود که از ایجاد کتابخانۀ عامه در این ولسوالی حمایت کنند.

گروه سازمان دهندۀ فراخوان ایجاد کتابخانه ولسوالی؛ شامل دو زن و ۲۰ مرد است. این جوانان می گویند که برنامه مذکور را به هدف بالابردن سطح آگاهی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه و فعالیت رضاکارانه در این ولسوالی روی دست گرفته اند.
نبی ساقی، استاد ادبیات مؤسسه تربیه معلم غور می گوید که با اهدای ۱۰ جلد کتاب، در ایجاد این کتابخانه سهم گرفته است.

وی گفت: "این کار جوانان ولسوالی لعل و سرجنگل، در نوع خود در غور بی سابقه است و آنان با این اقدام خود، زمینۀ مطالعه برای مردم را بیشتر می سازند."

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی