مجلات و کتب

آگهی

Jame Ghor

10Nov2017 12:00AM
یک ماین ریموت کنترولی در پوزه لیچ انفجار کرد
یک ماین ریموت کنترولی در قریه پوزه لیچ، 5 کیلومتری شرق فیروزکوه مرکز ولایت غور، منفجر شد.
این انفجار زمانی رخ داد که موتر رنجر پولیس از این مسیر عبور میکرد. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.
دو نفر موترسایکل سوار به اتهام جاسازی وانفجار این ماین توسط پولیس دستگیر شدند.
ساحه انفجار توسط پولیس محاصره است و اجازه رفت و آمد به عابری نیز داده نمیشود.

جمعه ۱۹ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۹ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه