08-04-2019

Jame Ghor

۱۳ نفر طالب در غور از بند رها شدند
08-04-2019

Jame Ghor

۱۳ نفر طالب در غور از بند رها شدند

۱۳ تن از افراد گروه طالبان طی فرمان شماره ۳۳۶ رئیس جمهور محمد اشرف غنی، از زندان مرکزی غور، آزاد شدند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می گوید که بر بنیاد این فرمان، در معیاد حبس ۷ تن دیگر این گروه که در زندان مرکزی غور هستند، نیز تخفیف آمده است.
در حال حاضر ۱۵۱ زندانی در زندان مرکزی غور وجود دار که ۸ تن آنان را بانوان تشکیل میدهند.

شنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۶ اپریل ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی