عکس لیست

انکشاف در ولایت غور

Saturday 6 August 2016

انکشاف در ولایت غور  

تصاویر از مناطق مرغاب ولایت غور

Saturday 18 October 2014

تصاویر بسیار زیبای که توسط امین الحق جان از مناطق مختلف مرغاب ولایت غور …

تصاویر برفباری های اخیر در ولسوالی لعل ولایت غور

Wednesday 1 March 2017

  تصاویر برفباری های اخیر در ولسوالی لعل ولایت غور    

تصاویر بهاری از ولسوالی لعل و سرجنگل و شهر بامیان

Thursday 31 May 2018

  تصاویر بهاری از ولسوالی زیبای لعل و سرجنگل و همچنان چند تصویر شهر با…

جشن نوروز و بهار سال 1395

Monday 21 March 2016

جشن نوروز و بهار سال 1395

جشن نوروز و تجلیل از آغاز سال 1395 در ولایت غور

Monday 21 March 2016

جشن نوروز و تجلیل از آغاز سال 1395 در ولایت غور  

جوان غوری با کسب بیشترین نمرات در اکادمی نظامی از

Saturday 12 March 2016

جوان غوری با کسب بیشترین نمرات در اکادمی نظامی از سوی رییس جمهور تقدیر ش…

سیلاب ها در قریه جات فیروزکوه ضمن تلفات انسانی خسا

Wednesday 4 May 2016

سیلاب ها در قریه جات فیروزکوه ضمن تلفات انسانی خسارت هنگفت مالی را به با…

عبور از بند باین با موترسایکل به سمت شهر فیروزکوه

Monday 14 March 2016

عبور از بند باین با موترسایکل به سمت شهر فیروزکوه  

نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

Tuesday 21 October 2014

نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی از ولسوالی تولک ولایت غور

گزارش تصویری از روند آخرین فعالیت های موسسه خیریه

Sunday 21 August 2016

گزارش تصویری از روند توزیع لوازم تازه ترین نوبت برای معیوبین، کلینیک…

گزارش تصویری از روند توزیع لوازم برای معیوبین، کلی

Sunday 21 August 2016

گزارش تصویری از روند توزیع لوازم تازه ترین نوبت برای معیوبین، کلینیک…