مجلات و کتب

جام غور

10Aug2015 02:10AM
1
شماره دوم ماهنامه فراز اندیشان

برای دریافت شماره دوم ماهنامه فراز اندیشان بالای عکس زیر کلیک نمائید

شماره دوم ماهنامه فراز اندیشان

نظرات شما

انوری
<span style="line-height:1.6">دست اندر کاران محترم ماهنامه فراز اندیشان سلامت باشید&nbsp;<br /> مطالب خوب ودلچسپ را تهیه نموده بودید به امید اینکه همه جوانان و فراز اندیشان همچو شما ها ماهنامه &nbsp;ها را به دست نشر وچاپ بگزارند .<br /> صحت و کامیبای کارکنان این ماهنامه را از خداوند منان میخواهم .</span><br /> <span style="line-height:1.6">&nbsp;&quot; ص &nbsp;&quot;انوری</span>

نوشتن دیدگاه