مجلات و کتب

جام غور

01Nov2015 12:27AM
1
شماره ششم ماهنامه گپ دهکده


برای دریافت شماره ششم ماهنامه گپ دهکده بالای عکس زیر کلیک نمایید

شماره ششم ماهنامه گپ دهکده

نظرات شما

Anwary
<em><strong>سلام به خدمت خوب دست اندر کاران ماهنامه گپ دهکده تقدیم میدارم&nbsp;<br /> ماهنامه خوب شما را سرو پا مطالعه نمودم مطالب خوب &nbsp;، عالی &nbsp;وخواندنی را چاپ و دست نشر سپرده ائید قابل تشویق هستید از مدیر مسول آن تشکر نموده به امید مطالب خوب خوب ماهنامه های بعدی شما هستم کامیباب باشید&nbsp;<br /> <br /> وسلام&nbsp;</strong></em><br /> کابل دهم عقرب سال 1394

نوشتن دیدگاه