مجلات و کتب

جام غور

21Sep2015 06:40PM
1
شماره پنجم ماهنامه گپ دهکده


برای دریافت و یا مطالعه آنلاین شماره پنجم ماهنامه گپ دهکده، بالای عکس زیر کلیک نمائید.

 
شماره پنجم ماهنامه گپ دهکده

نظرات شما

ANWARY
<em><strong>سلام به خدمت دست اندر کاران ماهنامه خوب دهکده<br /> مطالب خوب وخواندنی را به دست نشر سپرده ائید<br /> واقعاً که طی سیزده سال اخیر در قراء وقصبات دور افتیده خصوصاً در غور باستان و ولسوالی های آن هیچ نوع کار وبازساری صورت نگرفته امید وار هستیم که شما جوانان همیشه واقعیت ها را از طریق ماهنامه های تان از طریق رسانه ها تلویزیون ها و رادیو ها نشر و دولتمندان را از خواب غلفت بیدار و مشکلات اطرافیان را برای شان وانمود بسازید تاکه چشم های شان باز و گوش های شان شنوا گردد</strong><br /> به امیدی باز سازی تمام افغانستان گرامی و خصوصاً دهکده ها و اطرافیان به خصوص در غور باستان انشا الله<br /> <br /> انوری</em><br /> کابل سنبله 1394

نوشتن دیدگاه