مجلات و کتب

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

22May2016 01:25AM
0
شماره ۳۳ ماهنامه شنسبانیه


بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

مدیریت ماهنامه شنسبانیه


به پیشواز وگرامیداشت روز مادر وروزکودکان نازنین این آینده سازان کشور شماره ۳۳ ماهنامه شنسبانیه با مطالب زیبایی علمی، تاریخی، ادبی، صحی و اجتماعی با قطع و صحافت عالی از چاپ برآمد، این ماهنامه ارگان نشراتی بنیادفرهنگی جهانداران غوری بوده و درشهر هرات به زیورچاپ آراسته میگردد.برای دریافت ماهنامه اینجا را کلیک نمائید

 

نوشتن دیدگاه