مجلات و کتب

پر بیننده ترین مقالات

Jame Ghor

2016-02-25
0
جایگاه امپراتوری غور در تاریخ افغانستان‏مقدمه
غوریان آریایی نژاد، پس از دولت بزرگ غزنین، دومین دودمان دیگری اند که در سرزمین آریانای بزرگ و باستانی، رهبری روند خودگردانی ملی و تقویه فرهنگ باستانی آریانای کبیر را از آسیای میانه تا هندوستان و عراق و از چین و جیهون تا دریای هرمز به نفع صلح و مشارکت همگانی به نمایش گذاشتند.


ادامه مطلب در اینجا
 

نوشتن دیدگاه