تازه ترین خبر ها

مقالات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی..... شعر و ادب

مجلات و کتب

عکس ها

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

ویدیو ها

وضعیت آب و هوا

انتخاب محل دیگر

باد:
دید: خوب
رطوبت:
فشار:

نظر سنجی

چرا در دولت وحدت ملی از غور کسی وزیر نیست ؟

 • چون رسم نیست از غور کسی وزیر باشد
 • دو دستگی بین روشنفکران غوری
 • نبود افراد شایسته ای وزارت
 • تنبلی کردن غوری ها در امر گرفتن وزارت
 • به هر ولایت که یک وزارت نمی رسد
 • عین و غین در وقت تقسیم وزارت خانه ها غور یاد شان نبود
 • غوری ها در گذشته زیاد حکومت کرده اند بس شان است

loader