تازه ترین خبر ها

مـــطــالـب جـدیــد

مجلات و کتب

عکس ها

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • دیدار از مــنــــا ر قطب دهلی

    دیدار از منا ر قطب دهلی …

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

ویدیو ها

?قادر به دیدن نبودن

جنداک

دره شاه و عروس که در قسمت شرق روستای جنداک موقیعت دارد ت…

وضعیت آب و هوا

انتخاب محل دیگر

باد:
دید: خوب
رطوبت:
فشار:

نظر سنجی

نظر شما راجع به اولین والی زن در ولایت غور چیست ؟

 • موافق ام
 • مخالف ام
 • مرد بودن و یا زن بودن ملاک نیست
 • نظری ندارم

loader