تازه ترین خبر ها

مقالات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی..... شعر و ادب

مجلات و کتب

عکس ها

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

ویدیو ها

وضعیت آب و هوا

انتخاب محل دیگر

باد:
دید: خوب
رطوبت:
فشار:

نظر سنجی

چی چیز باعث اشتراک شهروندان در تظاهرات میشود؟

 • سوء استفاده مقامات دولتی
 • اعتقاد و با بخبر بودن از هدف تظاهرات
 • بی کاری و بی مضمونی
 • نفوذ مقامات و شخصیت ها
 • مهم نیست که اشتراک می کنند یا نمی کنند

loader