تازه ترین خبر ها

 • قوماندان زورمند در ولسوالی شهرک، مالدار کوچی را با مواشی اش تیرباران کرد بیشتر بخوانید
 • انفجار ماین در دولینه 10 کشته و زخمی برجا گذاشت بیشتر بخوانید
 • قهرمان چهارمین بار پرتاب گلوله کشور را هیچ مقام دولتی تشویق نکرده است بیشتر بخوانید
 • رییس جمهور یک پیلوت قوای هوایی را مورد تقدیر قرارداد بیشتر بخوانید
 • رحمتی: ۱۶۱تن طالب در نبردهای چهارسده و پسابند غور کشته زخمی شدند بیشتر بخوانید

مـــطــالـب جـدیــد

مجلات و کتب

عکس ها

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • تصاویر از مناطق مرغاب ولایت غور

  تصاویر بسیار زیبای که توسط …

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • دیدار از مــنــــا ر قطب دهلی

    دیدار از منا ر قطب دهلی …

 • غور در قــــــــــالـــــــــــب تصویر

  غور در قالب تصویر

 • دیدار از مــنــــا ر قطب دهلی

    دیدار از منا ر قطب دهلی …

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • تصاویر از مناطق مرغاب ولایت غور

  تصاویر بسیار زیبای که توسط …

 • دیدار از مــنــــا ر قطب دهلی

    دیدار از منا ر قطب دهلی …

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

ویدیو ها

?قادر به دیدن نبودن

جنداک

دره شاه و عروس که در قسمت شرق روستای جنداک موقیعت دارد ت…

وضعیت آب و هوا

انتخاب محل دیگر

باد:
دید: خوب
رطوبت:
فشار:

نظر سنجی

وضعیت فعلی معارف را در سطح ولایت غور چطور می بینید ؟

 • وضعیت معارف خوب و عالی است
 • وضعیت غیر قابل قبول
 • تعطیلی بخش عظیم از مکاتب ولسوالی ها
 • وضعیت معارف بستگی به وضعیت امنیتی دارد
 • گزینه های دیگر

loader