تازه ترین خبر ها

مـــطــالـب جـدیــد

مجلات و کتب

عکس ها

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

ویدیو ها

?قادر به دیدن نبودن

جنداک

دره شاه و عروس که در قسمت شرق روستای جنداک موقیعت دارد ت…

وضعیت آب و هوا

انتخاب محل دیگر

باد:
دید: خوب
رطوبت:
فشار:

نظر سنجی

نظر شما راجع به اولین والی زن در ولایت غور چیست ؟

 • موافق ام
 • مخالف ام
 • مرد بودن و یا زن بودن ملاک نیست
 • نظری ندارم

loader